நம்ம ஏரியா !

எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Saturday, December 10, 2016

ஓம் சாந்தி !ஓம் சாந்தி ! 


லின்க்குல  கிளிக்குங்க!


  

Sunday, October 9, 2016

Saturday, September 24, 2016

Saturday, June 18, 2016

Sunday, May 29, 2016

என்ன அறிவு, எத்தனை அறிவு!


சுத்தமே சுகம் 

இதைப் பார்த்தாவது  பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.


     

Friday, May 13, 2016

சோதனை

   
சுட்டி மீது சொடுக்கினால் .....
பாட்டு கேட்குதா? 

(முகநூல் உறுப்பினராக இருக்கவேண்டுமோ?) 

   

Sunday, October 11, 2015

Sunday, April 27, 2014

அர்ஜுனா, அர்ஜுனா !


 அர்ஜுனா!

என்ன குருவே?

வில்லை எடு!

எடுத்தேன்!

அம்பைத் தொடு !

தொடுத்தேன்!

மரம் தெரிகிறதா?

இல்லை!

கிளை  தெரிகிறதா?

இல்லை!

இலை தெரிகிறதா?

இல்லை!

கனி?

இல்லை!

பூ?

இல்லை!

பறவை?

இல்லை!

என்ன தெரிகிறது?

தலை!

விடு அம்பை!

சர்ரக் ....  

ஆ! ஐயோ - பாவி என் தலையில் அம்பை எய்துவிட்டாயே!
           
நீதி : இலக்கு எது என்று தெளிவாகக் கூறுங்கள். தெளிவில்லாத இலக்குகள் தேறாது!