எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Sunday, August 29, 2010


2 comments:

Anonymous said...

what is in it?

Engal said...

This was sent from a mobile of an editor. Just an ad from a daily, so that Chennaites can make use of it to find a job.