செவ்வாய், 6 ஜூலை, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: மீண்டும் கீதா

dear engal blog, i am sending another set of drawings for this weeks
theme. thanks.---geethaஜூலை மூன்று வடிவம் :: பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை

அன்புள்ள எங்கள் ப்ளாக்,

தங்களின் ஜூலை மூன்றாம் தேதிக்கான படத்தைக் கொண்டு நான் வரைந்த படங்கள் இதோ :
 
நன்றி!
 
பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை. 

திங்கள், 5 ஜூலை, 2010

ஞாயிறு, 4 ஜூலை, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: வல்லிசிம்ஹன்

hello  Engal blog,
have  sent a   painted brinjal  out of that   drawing you   posted  in engal blog yeaterday.
hope it is   ok with you.:)
let me   know    when it arrives  safely:)
Best Redards,
RN.(vallima)