எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Thursday, July 8, 2010

Wednesday, July 7, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: அநன்யா மஹாதேவன்

Please find attached my drawings. 
I hardly find time :(( wish to draw more.. let us see.

--
Best Regards,
Ananya Mahadevan.


ஜூலை மூன்று வடிவம் :: வைபவி

dear engal blog, i am attaching my daughter vaibhavi's drawings.
thanks.---geetha. Tuesday, July 6, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: மீண்டும் கீதா

dear engal blog, i am sending another set of drawings for this weeks
theme. thanks.---geethaஜூலை மூன்று வடிவம் :: பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை

அன்புள்ள எங்கள் ப்ளாக்,

தங்களின் ஜூலை மூன்றாம் தேதிக்கான படத்தைக் கொண்டு நான் வரைந்த படங்கள் இதோ :
 
நன்றி!
 
பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை. 

Monday, July 5, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: கீதா

dear engal blog, i am attaching my drawings for this weeks shape. thanks--geethaஜூலை மூன்று வடிவம் :: மாதவன்

dear sir,

attaching a picture for july 3rd picture clue. will try more later.. but for time being two figures in a single jpg file attached herewith.

Thanks

--
Madhavan S
Sunday, July 4, 2010

ஜூலை மூன்று வடிவம் :: வல்லிசிம்ஹன்

hello  Engal blog,
have  sent a   painted brinjal  out of that   drawing you   posted  in engal blog yeaterday.
hope it is   ok with you.:)
let me   know    when it arrives  safely:)
Best Redards,
RN.(vallima)