எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Wednesday, July 28, 2010

பசு படம் :: ஸ்ரீமாதவன்

My drawing for 'cow' art drawing work of engalcreation dt. 24-07-2010

--
Madhavan S