செவ்வாய், 28 செப்டம்பர், 2010

வாசகர்களுக்கு ஒரு கேள்விஇந்தப் பாடல் என்ன ராகம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு?

தெரிந்தால் கருத்துரைக்கவும்.