எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Saturday, November 30, 2013

இன்றைக்கு சென்னையில் யார் கச்சேரி?

                   
இன்றைக்கு சென்னையில் யார் கச்சேரி என்று தெரிந்து கொள்ள, 

இந்த சுட்டி யில் சொடுக்கி, அங்கே போய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.