எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Sunday, April 27, 2014

அர்ஜுனா, அர்ஜுனா !


 அர்ஜுனா!

என்ன குருவே?

வில்லை எடு!

எடுத்தேன்!

அம்பைத் தொடு !

தொடுத்தேன்!

மரம் தெரிகிறதா?

இல்லை!

கிளை  தெரிகிறதா?

இல்லை!

இலை தெரிகிறதா?

இல்லை!

கனி?

இல்லை!

பூ?

இல்லை!

பறவை?

இல்லை!

என்ன தெரிகிறது?

தலை!

விடு அம்பை!

சர்ரக் ....  

ஆ! ஐயோ - பாவி என் தலையில் அம்பை எய்துவிட்டாயே!
           
நீதி : இலக்கு எது என்று தெளிவாகக் கூறுங்கள். தெளிவில்லாத இலக்குகள் தேறாது!
             

      

Tuesday, March 4, 2014

ராசாத்தி உன்னை எண்ணி ...

பாடுகிறார், ஜானகிராமன்.

ஒலி மேகம் சுட்டி இதோ உள்ளது!


Sunday, January 26, 2014

ஞாயிறு 140126 :: கே சத்யநாராயணன் கீ போர்டு.

           
கச்சேரியைக் காண, கேட்க >>>>இங்கே<<<< சொடுக்குங்கள்!

   

Sunday, January 12, 2014