எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Saturday, December 10, 2016

ஓம் சாந்தி !ஓம் சாந்தி ! 


லின்க்குல  கிளிக்குங்க!


  

Sunday, October 9, 2016

Saturday, September 24, 2016

Saturday, June 18, 2016

Sunday, May 29, 2016

என்ன அறிவு, எத்தனை அறிவு!


சுத்தமே சுகம் 

இதைப் பார்த்தாவது  பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.


     

Friday, May 13, 2016

சோதனை

   
சுட்டி மீது சொடுக்கினால் .....
பாட்டு கேட்குதா? 

(முகநூல் உறுப்பினராக இருக்கவேண்டுமோ?)