எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Sunday, May 29, 2016

என்ன அறிவு, எத்தனை அறிவு!


சுத்தமே சுகம் 

இதைப் பார்த்தாவது  பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.