எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Wednesday, December 13, 2017

விண்ணிலிருந்து வந்த தாரகை..... கீதா ரெங்கன்


கொடுக்கப்பட்ட "எண்ணெய் அன்பு" -   ஐந்தாம் கருவுக்கு இரண்டாம்  கதை.